Inhaber: Karolin Farys

Adresse: Graute Kamp 31, 48324 Sendenhorst

Telefon: +49 170 10 20 190

e-Mail: karolin@karofit.de

Steuer-Nr.: 304/5193/1208